2020/09/18

Liburutegiaren irekiera egoera berrira egokituta

Irailaren 21 etik aurrera liburutegiaren zerbitzu gehienak segurtasuna bermatuz berreskuratuko ditugu. Horretaralko neurri hauek hartu ditugu:


 • Maskara 6 urtetik gorakoentzat derrigorrezkoa da.

 • 1,5 metroko pertsonen arteko segurtasun-distantzia uneoro gorde behar da. Ondorioz, baimendutako eserlekuetan bakarrik esertzeko aukera izango da.

 • Gel hidroalkoholikoa derrigorrez erabili beharko da.

 • 10 urtetik beherakoek helduren batekin etorri beharko dute.

LH5 eta LH6 mailako gaztetxoak bakarrik etorri ahalko dira liburutegira, baina soilik mailegu zerbitzua erabili ahalko dute (liburuak, DVDak etab., hartu eta utzi). Ezin izango dute liburutegiko gainontzeko zerbitzuetan eurak bakarrik egon (ordenagailuak, kontsulta mahaiak, etab.).

Liburutegian egonaldia (kontsulta mahaiak, ordenagailu zerbitzua, etab.) soilik DBH1 mailatik gorakoentzat baimentzen da. Bakarka etorri beharko da eta prestatu diren lekuetan soilik eseri ahalko da.

 • Edukiera mugatua izango da:

  • Gorako solairuan: 11 pertsona eserita eta 6 zutik

  • Beheko solairuan: 10 pertsona eserita eta 5 zutik

 • Haurrentzako txokoa itxita egongo da.

 • Itzultzen diren mailegatutako materialak kultur etxeko sarreran dauden kaxetan utzi beharko dira aste beteko berrogeialdia pasatzeko.

 • Ordenagailua eta inprimagailua erabiltzeko aukera izango da. 2 ordenagailu lanak eta kontsultak egiteko izango dira eta hirugarrena inprimatzeko soilik erabiliko da.

 • Mahaiak eta eserlekuak erabili ondoren, mahai-gainetan dauden desinfektatzaileekin garbitu beharko dira. Erabiltzaileak arduratuko dira horien garbiketaz.

Neurri hauek osasun egoeraren arabera aldatu daitezke.COVID-19: FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE IBARRA

Recuperamos la mayoría de los servicios de la biblioteca garantizando la seguridad de los usuarios:

 • La máscara es obligatoria para mayores de 6 años.

 • Se debe mantener en todo momento la distancia de seguridad entre personas de 1,5 metros. En consecuencia, sólo se podrá sentarse en los asientos autorizados.

 • Uso obligatorio de gel alcohólico.

 • Los menores de 10 años deberán venir acompañados de algún adulto.

 • Los jóvenes de 5º y 6º de primaria podrán acudir a la biblioteca solos, pero solo podrán utilizar el servicio de préstamo (libros, DVDs, etc.). No podrán estar solos en el resto de servicios de la biblioteca (ordenadores, mesas de consulta, etc.).

 • La estancia en la biblioteca (mesas de consulta, servicio de ordenador, etc.) sólo se permite para mayores de 1º de la ESO. Deberá acudir individualmente y podrá sentarse únicamente en los lugares habilitados.

 • El aforo será limitado:
  Planta superior: 11 personas sentadas y 6 de pie
  Planta inferior: 10 personas sentadas y 5 de pie

 • El txoko infantil permanecerá cerrado.

 • Los materiales prestados que se devuelvan deberán depositarse en las cajas situadas en la entrada de la casa de cultura para pasar una semana de cuarentena.

 • Se podrá utilizar el ordenador y la impresora. 2 estarán destinados a trabajos de ordenador y consultas y el tercero se utilizará exclusivamente para la impresión.

 • Una vez utilizadas las mesas y asientos, los usuarios se encargarán de su limpieza con los desinfectantes existentes sobre las mesas.

Estas medidas pueden variar en función del estado sanitario.